Sunday, 6 March 2011

PENGGUNAAN BAHASA DALAM KOMUNIKASI POLITIK

KATA orang, untuk menjadi ahli politik, apatah lagi wakil rakyat kita mesti pandai ‘bercakap’. Kepandaian ini sangat penting untuk membolehkan kita mencapai kejayaan dalam kerjaya politik. Hal ini demikian kerana ahli politik dikatakan mesti pandai bercakap untuk mendorong dan mempengaruhi pemikiran orang lain. Ahli politik juga perlu memiliki kepandaian bercakap untuk mematahkan hujah pihak lawan. Kepandaian bercakap ini tentu sahaja berkait erat dengan kemahiran menggunakan bahasa. Di parlimen, misalnya, kemahiran menggunakan bahasa dalam kalangan ahlinya memang amat diperlukan untuk tujuan perbahasan. Tentulah amat malang jika keberadaan mereka di parlimen hanya sekadar menjadi pendengar. Dalam pertemuan saya dengan YB Datuk Bung Moktar Radin, Ahli Parlimen Kinabatangan (dalam kegiatan Ziarah Bahasa DBP Cawangan Sabah yang diadakan untuk mengeratkan hubungan dan kerjasama DBP dengan pelbagai pihak, termasuk pemimpin politik), beliau turut menyuarakan pandangan tentang kelemahan penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan ahli parlimen. Menurut Datuk Bung Moktar, ada sebilangan ahli parlimen yang terpaksa duduk ‘senyap’ sahaja lantaran tidak menguasai bahasa Melayu bagi mengambil bahagian dalam suatu perbahasan.
        Masalah kelemahan penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan ahli parlimen ini sebenarnya bukan perkara baharu. Malah, saya pernah menulis hal yang sama sebelum ini. Tulisan saya ’YB Terbungkam di Parlimen’ dalam majalah MASSA pada tahun 2000 menjelaskan keperluan penguasaan bahasa Melayu yang baik dalam kalangan ahli parlimen. Penguasaan bahasa merupakan keperluan yang harus dimiliki setiap ahli parlimen kerana parlimen merupakan gelanggang perbahasan. Perbahasan sudah pasti memerlukan sarananya, iaitu bahasa. Penguasaan bahasa yang baik di samping pengetahuan tentang isu yang dibahaskan akan membolehkan ahli parlimen berbahas dengan berkesan dan penuh keyakinan. Namun, dalam kenyataannya, dapat dikatakan bahawa sebilangan ahli parlimen belum menguasai bahasa Melayu dengan baik. Banyak rumus dan aturan yang tidak dikuasai. Kelemahan sedemikian menyebabkan sebilangan ahli parlimen tidak dapat melaksanakan peranan dan tanggungjawab masing-masing dengan berkesan. Mereka tidak mampu melahirkan gagasan, fikiran, pendapat, atau pandangan dengan jelas, tepat, dan berkesan, apatah lagi mematahkan hujah pihak lawan.
        Pernah suatu ketika, Datuk Seri Dr. Rais Yatim, pada masa itu sebagai Menteri Kebudayaan, Kesenian dan Warisan melahirkan kekesalannya atas kelemahan sebilangan ahli Parlimen dalam menguasai bahasa Melayu. Malah, menurut beliau, kemahiran berbahas juga masih kurang memuaskan apabila ada ahli parlimen yang menggunakan kata-kata kesat dan kurang berhemah. Sebilangan ahli parlimen tidak menggunakan bahasa dengan baik, cermat, tertib, dan penuh tanggungjawab sehingga kata-kata yang digunakan sering kali menimbulkan kemarahan atau menyinggung perasaan orang lain. Untuk ‘mengubati’ masalah ini, pernah dicadangkan supaya kemahiran berbahasa Melayu dijadikan penanda aras bagi mereka yang berhasrat untuk bertanding sebagai wakil rakyat. Ujian lisan dan tulisan turut dicadangkan bagi memastikan mereka yang fasih berbahasa Melayu sahaja layak dicalonkan untuk bertanding dalam pilihan raya di samping cadangan pelaksanaan peraturan yang mewajibkan calon wakil rakyat mahir dalam bahasa Melayu sebelum dibenarkan bertanding. Salah satu kemahiran yang harus dimiliki oleh ahli politik ialah kemampuan menuangkan pemikiran dalam bentuk ujaran. Walaupun ada yang berpandangan bahawa tahap penguasaan bahasa Melayu tidak boleh dijadikan ukuran layak atau tidaknya seseorang itu menjadi wakil rakyat, namun kemahiran berbahasa bagi setiap wakil rakyat merupakan keperluan yang tidak dapat disangkal lagi. Kedalaman dan penguasaan bahasa akan memberi wakil rakyat kemudahan untuk menyampaikan buah fikiran, pandangan, pendapat, dan gagasan, serta berhujah atau berbahas.
        Masalah bahasa dalam komunikasi politik yang turut melibatkan ahli politik ini sebenarnya bukan sahaja menyangkut kepandaian bercakap yang harus menaati kaedah atau aturan bahasa yang ditetapkan, tetapi juga berkaitan dengan keperluan mematuhi etika berbahasa yang santun dan bertanggungjawab. Sering kali, kita dapat menyaksikan keriuhan berlaku di parlimen akibat penggunaan bahasa yang mengetepikan nilai kesantunan berbahasa ini. Dalam komunikasi, baik dalam bentuk lisan mahupun tulisan, kita bukan sahaja dituntut menggunakan bahasa yang baik, tetapi juga mengikut norma-norma budaya. Pengetahuan tentang norma-norma budaya dalam masyarakat penting kerana penggunaan bahasa yang mematuhi norma-norma budaya akan menghasilkan bahasa yang santun. Komunikasi politik golongan tertentu akhir-akhir ini, bukan sahaja tidak mengendahkan norma atau aturan berbahasa, tetapi juga mengabaikan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Kita sering kali dapat memerhatikan penggunaan kata-kata yang kasar dan kesat, serta bahasa yang tidak terkawal yang dapat menimbulkan suasana tegang dan mencetuskan pertengkaran atau pergaduhan. Kata-kata yang menghina, mengata, memaki-hamun, atau menyumpah-seranah semakin banyak ditemukan baik dalam bentuk lisan mahupun tulisan. Malah, penggunaan kata-kata makian seolah-olah sudah menjadi suatu kebiasaan.  Komunikasi politik golongan tertentu yang sarat dengan kata yang mengarah kepada permusuhan dan perpecahan ini jelas memperlihatkan betapa kurang bertanggungjawabnya mereka terhadap bahasa dan penggunaannya.
        Komunikasi politik itu tampaknya telah ‘menghalalkan’ segala bentuk bahasa. Dalam setiap kali pilihan raya, misalnya, kita dapat melihat bertebaran kata ‘mengancam’, ‘mengugut’, ‘mengata’, ‘menfitnah’, ‘memaki’, dan ‘menghamun’ yang mendorong perpecahan bangsa. Bahasa digunakan sebagai alat untuk menyemai kebencian dan memecah-belahkan masyarakat. Keadaan sedemikian pasti membimbangkan kita. Komunikasi politik seharusnya ikut mengembangkan bahasa Melayu, bukan sebaliknya memusnahkan fungsi bahasa Melayu sebagai sarana untuk mewujudkan dan mengembangkan rasa kebersamaan, kemesraan, dan keakraban. Oleh itu, pelbagai usaha harus dilakukan untuk meningkatkan kesedaran golongan ini tentang tanggungjawab masing-masing terhadap bahasa dan berbahasa. Dengan kesedaran ini, mereka diharapkan akan akan lebih bertanggung jawab dalam menggunakan bahasa, mengawal diri agar tidak mudah meluncurkan kata-kata yang kesat, kasar, dan cabul. Bahasa sebagai alat komunikasi harus dipastikan terus memegang peranan penting sebagai sarana komunikasi yang dapat meningkatkan kefahaman dan rasa kebersamaan.

No comments:

Post a Comment