Saturday, 12 March 2011

MENJADI BAHASA KOMUNIKASI MASYARAKAT ANTARABANGSA


HASRAT kita untuk melihat bahasa Melayu menjadi salah satu bahasa komunikasi masyarakat antarabangsa seperti bahasa Inggeris, bahasa Jerman, bahasa Perancis, bahasa Arab, dan bahasa Mandarin tidak mustahil akan tercapai jika pelbagai usaha untuk memajukan bahasa dan bangsa terus dilakukan. Walaupun penggunaan bahasa Melayu belum tersebar luas ke seluruh dunia dan bahasa Melayu belum menjadi bahasa perantara pertemuan-pertemuan antarabangsa, namun dengan usaha bersungguh-sungguh, hasrat untuk melihat bahasa Melayu menjadi salah satu bahasa yang turut digunakan dalam komunikasi orang Amerika, Belanda, Itali, Jerman, Kanada, dan lain-lain pasti menjadi suatu kenyataan.
          Pada Sabtu malam yang lalu, kita mungkin telah meluangkan masa untuk menyaksikan kemuncak Pertandingan Pidato Antarabangsa Bahasa Melayu Piala Perdana Menteri 2011 yang disiarkan secara langsung melalui TV1. Kita tentu berasa bangga dengan kehadiran peserta dari seluruh pelosok dunia seperti Afghanistan, Albania, Amerika Syarikat, Armenia, Australia, Azerbaijan, Bangladesh, Belanda, Bulgaria, Cameroon, China, Estonia, Hungary, India, Iran, Itali, Jepun, Jerman, Kanada, Kyrgystan, Korea Selatan, Kosovo, Latvia, Macedonia, dan lain-lain. Bahasa Melayu kini telah berkembang dan berhasil menarik minat warga asing untuk mempelajari dan menggunakannya. Dalam Kata Alu-aluan untuk Pertandingan Pidato Antarabangsa Bahasa Melayu Piala Perdana Menteri 2011 itu,YAB Dato’ Seri Mohd. Najib Tun Haji Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia menyatakan bahawa sebagai rakyat Malaysia dan pemilik bahasa ibunda itu, kita harus merasa bangga kerana di celah-celah ruang penguasaan teguh bahasa Inggeris, bahasa Melayu ampuh mencorak ritmanya yang tersendiri dan semakin mekar di persada dunia.
          Usaha menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa antarabangsa sebenarnya harus bermula dari masyarakat kita sendiri. Dalam tulisan saya ‘Menuju Bahasa Antarabangsa’ (Utusan Borneo, 8 Mac 2010), saya menyentuh sikap dan pandangan masyarakat yang masih mengagung-agungkan kehebatan dan kelebihan bahasa asing. Sikap dan pandangan itu tentu sahaja memberikan kesan terhadap usaha mengembangkan bahasa Melayu bukan sahaja di negara sendiri, tetapi juga di peringkat antarabangsa. Hasrat untuk menempatkan bahasa Melayu di persada dunia sudah tentulah sukar dicapai jika di tanah air sendiri bahasa itu kian terpinggir. Sebagai pemilik, kita seharusnya berbangga dengan bahasa sendiri. Dengan adanya kebanggaan itu, kita akan berasa ikut bertanggungjawab untuk turut sama dalam sebarang usaha memajukan dan mengembangkan bahasa Melayu supaya dipandang oleh masyarakat antarabangsa.
          Bahasa Melayu sebenarnya sedang bergerak menuju bahasa antarabangsa. Penubuhan beberapa pusat pengajian Melayu di luar negara yang bertujuan menyebarluaskan penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan masyarakat antarabangsa merupakan usaha yang menjurus kepada matlamat menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan luas di peringkat antarbangsa. Bahasa Melayu diajarkan di pelbagai universiti ternama dunia. Kursi Pengajian Melayu diwujudkan di Leiden University, Belanda, Ohio University, Amerika Syarikat, University Wellington, New Zealand, Hankuk University of Foreign Studies, Korea Selatan, dan Beijing Foreign Studies University, China. Di negara China pula terdapat siaran radio dalam bahasa Melayu. Majlis Antarabangsa Bahasa Melayu (MABM), Majlis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia (MABBIM), dan Majlis Sastera Asia Tenggara (MASTERA) turut ditubuhkan untuk memantapkan penyebaran dan penggunaan bahasa Melayu ke peringkat rantau dan antarabangsa.
          Meskipun demikian, banyak usaha lain yang  perlu dilakukan untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa antarabangsa. Bahasa Melayu tidak akan ‘ke mana-mana’ jika bergantung pada jumlah penuturnya semata-mata. Bahasa Mandarin diakui sebagai bahasa antarabangsa bukan kerana bilangan penuturnya yang paling banyak di dunia, tetapi kerana kemajuan dan pencapaian negara China dalam bidang teknologi. Bahasa Mandarin menjadi bahasa antarabangsa yang penting dengan kebangkitan negara China sebagai kuasa ekonomi dunia. Begitu juga halnya dengan bahasa Inggeris. Meskipun status bahasa itu sebagai bahasa antarabangsa turut ditentukan oleh bilangan penuturnya yang banyak, namun status keantarabangsaan yang dimiliki oleh bahasa Inggeris sangat berkait erat dengan penguasaan ekonomi dunia oleh negara-negara berbahasa Inggeris. Di samping itu, bahasa Inggeris turut menjadi bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi moden.
          Dalam hal ini, pengembangan bahasa untuk menjadi bahasa antarabangsa tampaknya sangat berkait rapat dengan pengembangan masyarakat pemiliknya sendiri. Bangsa kita harus muncul sebagai bangsa yang menguasai ekonomi. Bangsa kita harus menjadi bangsa pencipta tekonologi baharu. Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam suatu majlis yang diadakan sempena ulang tahun ke-30 Universiti Kebangsaan Malaysia pada 20 Mei 2000 pernah menyatakan bahawa bangsa Melayu perlu memberikan tumpuan kepada usaha memajukan bangsa bagi menarik perhatian dunia terhadap bahasa Melayu. Menurut beliau, bangsa kita akan hanya dihargai apabila kita dapat menunjukkan  kemajuan dalam pelbagai bidang kehidupan yang tidak terlepas daripada ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam kata alu-aluan Pertandingan Pidato Antarabangsa Bahasa Melayu Piala Perdana Menteri 2011 itu, YAB Dato’ Seri Mohd. Najib Tun Haji Abdul Razak turut menyatakan bahawa untuk mempertahankan martabat bahasa Melayu, kita perlu ada kekuatan ekonomi dan politik yang teguh di dalam negara dan di segenap penjuru dunia. Kekuatan itulah yang akan memastikan bahasa Melayu terus kekal subur.
          Memang, perjalanan bahasa Melayu menuju bahasa antarabangsa masih jauh. Kita mengakui bahawa masih banyak yang belum dilaksanakan. Kejayaan yang diharapkan masih belum tercapai sepenuhnya. Bahasa Melayu belum cukup mantap dalam beberapa ranah dan masih tidak mendapat sokongan yang padu dan menyeluruh daripada setiap orang. Bahasa kebangsaan masih tidak dihargai dengan sewajarnya, bahkan penghargaan terhadapnya kini dirasakan semakin memudar. Rasa menghargai bahasa asing masih terus menampak pada sebahagian besar bangsa kita. Hal ini menunjukkan bahawa apa-apa yang diusahakan selama ini belum memadai. Kita harus bekerja keras dan memperhebat usaha jika ingin melihat bahasa Melayu dapat menjadi bahasa antarabangsa pada suatu masa kelak.

No comments:

Post a Comment