Sunday, 13 March 2011

MENUNJANG KEMAJUAN BAHASA

PERKEMBANGAN bahasa Melayu yang begitu pesat selama ini sangat dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlangsung di sekelilingnya. Hal ini menyangkut usaha menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu yang berwibawa dan mapan. Usaha-usaha terancang dijalankan untuk mengangkat bahasa yang pada awalnya hanya dianggap sebagai bahasa di kedai kopi atau bahasa di pasar, serta bahasa untuk perbualan harian supaya menjadi bahasa yang menampung ilmu pengetahuan dan pemikiran tinggi. Peristilahan merupakan satu daripada aspek penting dalam usaha itu. Sehingga kini, lebih setengah juta istilah dalam pelbagai bidang dan subbbidang ilmu telah digubal bagi memenuhi fungsinya sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi.
          Dalam perkembangan bahasa Melayu, selain pertambahan jumlah istilahnya yang begitu ketara, kita turut dapat melihat perubahan bentuk istilah yang dihasilkan. Kita mungkin sudah melupai atau tidak mengenali lagi istilah seperti angkatap, angkali, asbut, peletek, maging, maun, maserba, udarakasa, musnabis, anjalih, samukur, angkubah, dan tanacul. Istilah itu dibentuk melalui penggabungan kata dan asimilasi fonem atau suku kata. Istilah angkatap daripada angka + tetap untuk ‘constant’, angkali daripada angka + kali untuk ‘coefficient’, peletek daripada peler + itek untuk ‘screw’, maging daripada makan + daging untuk ‘carnivor’, maun daripada makan + daun untuk ‘herbivor’, maserba daripada makan + serba-serbi untuk ‘omnivor’, udarakasa daripada udara + angkasa untuk ‘atmosphere’, anjalih daripada anjal + alih untuk ‘aberration’, samukur daripada sama + ukur untuk ‘symmetry’, angkubah daripada angka + berubah untuk ‘variable’, tanacul daripada tanah + acul untuk ‘aquifer’.
          Istilah itu dibentuk untuk melambangi konsep baharu yang masuk ke dalam bahasa Melayu. Namun, dalam perkembangannya, hampir keseluruhan istilah itu telah mengalami perubahan. Istilah angkatap telah berubah menjadi pemalar, angkali telah berubah koefisien, peletek telah berubah menjadi skru, maging telah berubah menjadi karnivor, maun telah berubah menjadi herbivor, maserba telah berubah menjadi omnivor, udarakasa telah berubah menjadi atmosfera, anjalih telah berubah menjadi aberasi, samukur telah berubah menjadi simetri, angkubah telah berubah menjadi pemboleh ubah atau variabel, tanacul telah berubah menjadi akuifer.
          Pembentukan istilah sebagai padanan konsep tertentu ini dapat dilakukan melalui pelbagai proses, dan antara yang produktif ialah penggabungan kata. Melalui proses yang dikenal juga sebagai pemajmukan ini, kata-kata yang sedia ada digabungkan ke dalam bentuk baharu menurut kaedah tertentu. Istilah-istilah yang berkaitan dengan komputer seperti ‘central processing unit’, ‘hard disc’, ‘compact dics drive’, ‘random access memory’, ‘read only memory’, ‘backbone’, ‘network’, ‘keyboard’, dan sebagainya terbina daripada penggabungan kata yang sedia ada ke dalam bentuk baharu. Dalam bidang teknik, istilah berbentuk gabungan kata ini sering ditemukan sebagai padanan konsep tertentu. Walaupun istilah berbentuk kata tunggal seperti ‘mouse’, ‘menu’, ‘window’, ‘memory’, dan ‘screen’ turut dihasilkan, tetapi bilangannya agak jauh berkurang berbanding dengan bilangan istilah berbentuk gabungan kata.
          Dalam bahasa Melayu, kewujudan gabungan kata seperti umpan tekak, sulur paut, cucur atap, batu hampar, payung terjun, durian tembaga, dan ular senduk membuktikan bahawa pembentukan kata-kata melalui proses penggabungan kata ini bukan perkara baharu. Mungkin tidak ramai lagi yang mengetahui makna istilah seperti tetuang udara, kereta lereng, sekolah gambar, taman haiwan, dan peti wayang gambar yang dahulunya dibentuk sebagai padanan ‘radio’, ‘bicycle’, ‘muzium’, ‘zoo’, dan ‘television’. Kehadiran istilah tersebut untuk mendukung konsep baharu yang masuk ke dalam bahasa Melayu menunjukkan bahawa pembentukan gabungan kata, terutama dalam pembentukan istilah, telah berlangsung lama.
          Istilah gabungan kata dianggap sebagai suatu bentuk padanan yang dapat menggambarkan struktur ciri konsep atau sifat konsep yang diwakilinya, atau mencerminkan makna yang terungkap oleh gabungan konsep yang mendasarinya. Keterbinaannya daripada ciri-ciri penting konsep yang hendak dipadankan menyebabkan istilah ini dianggap begitu dekat, bahkan ‘melekat’ pada konsep-konsep yang diwakilinya. Istilah batu kapur (limestone), batu lempung (claystone) batu lodak (siltstone), batu lumpur (mudstone), dan batu pasir (sandstone), pencakar langit (skyscraper), peluru berpandu (guided missile), bulan madu (honeymoon), misalnya, dapat dilihat sebagai berkaitan dengan hakikat bahawa penentunya menunjukkan kandungan batu tersebut. Istilah gerudi udara (air-drilling) pula dapat menggambarkan sifat penting penggerusian yang menggunakan udara, yang dengan itu, dapat pula dibezakan daripada gerudi busa (foam-drilling), iaitu penggerudian yang menggunakan busa.
          Penggabungan kata atau pemajmukan ini bertujuan menentukan konsep dengan lebih jelas atau memberikan keringkasan dan ketepatan yang diingini. Dengan menggunakan penerang atau penjelas yang nyata bagi sifat atau ciri utama konsep, pemajmukan membentuk suatu dimensi struktur konsep yang bening kerana di samping menyempitkan makna teras suatu konsep, pemajmukan turut menunjukkan perhubungan yang wujud antara konsep baharu dengan asal-usulnya. Namun, tidak selalu pula struktur ciri konsep atau sifat konsep itu dapat diramalkan hanya dengan melihat istilahnya. Keadaan ini terjadi kerana terdapat sebilangan istilah yang tidak menggambarkan struktur ciri konsep yang diwakilinya. Istilah parit serap (absorption trench), misalnya, tidak menggambarkan ciri-ciri penting konsep yang ditakrifkan sebagai ‘parit untuk pelupusan air hujan, air basuhan, atau air kumbahan terolah’. Istilah hilang edaran (lost circulation) juga tidak mencerminkan makna yang terungkap oleh konsep yang mendasarinya yang ditakrifkan sebagai ‘kemasukan lumpur gerudi ke dalam formasi yang sangat telap, mempunyai rekahan, atau bergegua’. Istilah berkenaan tidak terbina daripada ciri-ciri penting konsep yang ditunjukkan dalam takrif masing-masing.
          Dalam bahasa Melayu, kemunculan sebilangan besar istilah berbentuk gabungan kata ini dikenal sebagai hasil penterjemahan istilah asing. Istilah seperti suntikan udara, boya sauh, injap tekanan balik, seromobong sembur turun, minyak bahan api adunan, dan pecah bermangkin lepasan bergerak diterjemahkan daripada istilah-istilah asing ‘air injection’, ‘anchor buoy’, ‘back pressure valve’, ‘blowdown stack’, ‘blended fuel oil’, dan ‘moving-bed catalytic cracking’. Penterjemahan secara harfiah ini biasanya tidak membawa makna yang dimaksudkan atau kerap kali mewujudkan ‘pertentangan’ antara istilah dengan konsepnya. Hal ini terjadi disebabkan pemadanan istilah kepada suatu konsep dilakukan tanpa memperhatikan ciri-ciri penting konsep. Dengan kata lain, pembentukan istilah berkenaan tidak didasarkan kepada konsep yang diperihalkan menerusi takrif masing-masing.
          Dalam komunikasi teknik, istilah sedemikian dianggap kurang bernilai kerana dapat menimbulkan kekeliruan sehingga memungkinkan berlakunya salah komunikasi. Fenomena ini mungkin biasa dalam bahasa am yang menggunakan polisem dan metafora. Dalam bahasa am, bentuk seperti kepala batu, tangkai jering, putih mata, makan hati, dan kaki bangku digunakan untuk mewujudkan kehalusan budi di samping dapat menyampaikan suatu maksud itu secara halus dan penuh sopan. Namun, dalam bahasa khusus, bentuk kiasan jarang-jarang dimanfaatkan untuk menghindari kesamaran dan ketaksaan dalam pengungkapan. Pemadanan dalam bahasa khusus adalah untuk mendapatkan ketekalan dan kejelasan.
          Jika peristilahan dijadikan petunjuk kemajuan dan perkembangan bahasa Melayu, dapat dikatakan bahawa bahasa telah mencapai kemajuan yang pesat. Namun, jika kemajuan itu dibandingkan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, jelas bahawa kemajuan yang dicapai oleh bahasa Melayu belum memadai. Pembentukan istilah dalam bahasa Melayu masih merupakan pembentukan istilah yang bersifat sekunder, iaitu pembentukan istilah bagi konsep ilmu yang dimunculkan terlebih dahulu dalam bahasa asing. Hal ini menyiratkan bahawa perkembangan bahasa Melayu itu sentiasa berada di belakang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh itu, dalam usaha menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu yang berwibawa, pembentukan istilah yang berlaku bukan sahaja menunjang kemajuan bahasa Melayu itu sendiri, tetapi juga mengungkapkan konsep ilmu yang primer sifatnya.

1 comment:

 1. KAMI SEKELUARGA TAK LUPA MENGUCAPKAN PUJI SYUKUR KEPADA ALLAH S,W,T
  dan terima kasih banyak kepada AKI atas nomor togel.nya yang AKI
  berikan 4 angka [2119] alhamdulillah ternyata itu benar2 tembus AKI.
  dan alhamdulillah sekarang saya bisa melunasi semua utan2 saya yang
  ada sama tetangga.dan juga BANK BRI dan bukan hanya itu AKI. insya
  allah saya akan coba untuk membuka usaha sendiri demi mencukupi
  kebutuhan keluarga saya sehari-hari itu semua berkat bantuan AKI..
  sekali lagi makasih banyak ya AKI… bagi saudara yang suka main togel
  yang ingin merubah nasib seperti saya silahkan hubungi KI JAYA WARSITO,,di no (((085-342-064-735)))
  insya allah anda bisa seperti saya…menang togel 870 JUTA , wassalam.


  dijamin 100% jebol saya sudah buktikan...sendiri....  Apakah anda termasuk dalam kategori di bawah ini !!!!


  1"Dikejar-kejar hutang

  2"Selaluh kalah dalam bermain togel

  3"Barang berharga anda udah habis terjual Buat judi togel


  4"Anda udah kemana-mana tapi tidak menghasilkan solusi yg tepat


  5"Udah banyak Dukun togel yang kamu tempati minta angka jitunya
  tapi tidak ada satupun yang berhasil..  Solusi yang tepat jangan anda putus asah... KI JAYA WARSITO akan membantu
  anda semua dengan Angka ritual/GHOIB:
  butuh angka togel 2D ,3D, 4D SGP / HKG / MALAYSIA / TOTO MAGNUM / dijamin
  100% jebol
  Apabila ada waktu
  silahkan Hub: KI JAYA WARSITO DI NO: [[[085-342-064-735]]]


  ANGKA RITUAL: TOTO/MAGNUM 4D/5D/6D


  ANGKA RITUAL: HONGKONG 2D/3D/4D/  ANGKA RITUAL; KUDA LARI 2D/3D/4D/  ANGKA RITUAL; SINGAPUR 2D/3D/4D/  ANGKA RITUAL; TAIWAN,THAILAND  ANGKA RITUAL: SIDNEY 2D/3D/4D
  DAN DANA GAIB

  ReplyDelete