Wednesday, 9 March 2011

MEMANCARKAN WIBAWA BAHASA

BAHASA Melayu dengan jumlah penuturnya yang dianggarkan lebih 300 juta dikatakan sebagai bahasa keempat dalam turutan bahasa terbesar di dunia selepas bahasa Mandarin, bahasa Inggeris, dan bahasa Hindi/bahasa Urdu. Bahasa Melayu kini bukan sahaja merupakan bahasa kebangsaan Malaysia, Indonesia, dan Brunei Darussalam, serta salah satu bahasa rasmi Singapura, tetapi turut dituturkan oleh di Thailand Selatan, Filipina Selatan, Vietnam, Sri Lanka, dan Afrika Selatan. Berdasarkan jumlah penuturnya itu, bahasa Melayu dikatakan berpotensi menjadi salah satu bahasa utama dunia.
Meskipun termasuk sebagai salah satu bahasa terbesar dunia, bahasa Melayu sebenarnya masih belum dapat ‘berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah’ dengan bahasa-bahasa maju yang lain. Jumlah penutur tampaknya bukan jaminan bahawa bahasa Melayu dapat menjadi bahasa komunikasi bersama masyarakat antarabangsa. Menurut Asmah Haji Omar, jumlah penutur bukanlah satu-satunya faktor yang memberikan kewibawaan sosial kepada bahasa. Bahasa Cina dan bahasa Rusia, misalnya, walaupun mempunyai jumlah penutur yang sangat besar, mempunyai khazanah pustaka ilmu yang baik, dan diberi tempat dalam Bangsa-Bangsa Bersatu, tetapi pengaruhnya dalam kehidupan dunia tidak setaraf dengan pengaruh yang ada pada bahasa Inggeris. Daripada beberapa bahasa utama dunia lain, bahasa Inggeris tampaknya telah menjadi bahasa komunikasi bersama masyarakat dunia. Keberhasilan bahasa Inggeris menjadi bahasa komunikasi bersama masyarakat dunia ini didukung oleh beberapa faktor, antaranya termasuklah penggunaannya sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi.
Pada masa ini, sebahagian besar daripada ilmu pengetahuan dan teknologi dimiliki bahasa asing, terutamanya bahasa Inggeris. Hal ini menjadikan bahasa Inggeris sebagai bahasa yang ‘tidak boleh tidak’ harus dikuasai dalam usaha melahirkan bangsa yang dapat bersaing pada peringkat dunia. Negara  kita turut turut memberikan penekanan terhadap penguasaan bahasa Inggeris dalam usaha menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju dan berdaya saing.
Kemampuan bahasa Melayu sebagai sarana pengungkapan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat dinafikan lagi. Penggunaannya dalam bidang pendidikan dari peringkat rendah hingga peringkat tinggi telah membuktikan hakikat ini. Walau bagaimanapun, kita harus juga menerima hakikat bahawa perjalanan bahasa Melayu menuju bahasa ilmu yang berwibawa sebenarnya masih jauh. Meskipun telah dibina dan dikembangkan supaya dapat memenuhi fungsinya sebagai sarana pengungkapan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahasa Melayu didapati belum dapat memperlihatkan kemampuannya sebagai bahasa ilmu yang berwibawa. Dari segi pengisian ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir, bahasa Melayu dilihat masih ketinggalan sehingga kita harus terus bergantung pada bahasa Inggeris. Pemerolehan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bahasa Melayu merupakan pemerolehan ilmu pengetahuan dan teknologi sekunder melalui pemindahannya daripada bahasa asal. Hal ini dapat diperhatikan pada peristilahan dalam bahasa Melayu itu sendiri. Walaupun lebih setengah juta istilah dalam pelbagai bidang ilmu digubal bagi memenuhi fungsinya sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi, namun peristilahan itu masih bersifat sekunder. Pembentukan istilah dalam bahasa Melayu merupakan pembentukan istilah bagi konsep ilmu yang telah dimunculkan terlebih dahulu dalam bahasa Inggeris. Kita hanya mencari istilah dalam bahasa Melayu untuk dipadankan dengan istilah ‘application package’, ‘ascending sort’, ‘associative memory’, ‘asynchronous response mode’, ‘automatic programming’, ‘back orifice’, ‘backing storage’, dan ‘backoff delay’ dalam bidang komputer, misalnya, yang teknologinya berkembang di luar bahasa Melayu. Kita belum benar-benar membentuk istilah dalam bahasa Melayu untuk melambangi konsep ilmu yang dimunculkan dalam bahasa Melayu itu sendiri. Hal ini turut meyiratkan bahawa perkembangan bahasa Melayu itu sentiasa berada di belakang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Malah, bahasa Melayu dikatakan terlalu jauh di belakang bahasa Inggeris. Selagi keadaan ini menyelubungi bahasa kita, selagi itulah juga bahasa Melayu akan tetap menjadi bahasa ilmu sekunder.
Usaha menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu yang berwibawa ini sebenarnya bukan melibatkan bahasa semata-mata, tetapi turut melibatkan usaha mentransformasikan budaya, pemikiran, dan segala hal yang berkaitan dengan kehidupan bangsa. Bahasa Melayu akan menjadi bahasa ilmu yang berwibawa jika bangsa pemiliknya menjadi bangsa pencipta, dan teknologi yang tercipta itu pula diungkapkan dalam bahasa Melayu. Dengan cara itu, bahasa Melayu akan terisi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang primer sifatnya, iaitu yang dimunculkan dalam bahasa Melayu itu sendiri. Pada masa ini, kita masih lagi merupakan bangsa pengguna. Dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi, misalnya, kita masih sebagai bangsa pengguna teknologi yang dimunculkan oleh barat. Begitu juga dalam bidang teknologi angkasa, kita masih sekadar menjadi penumpang kapal angkasa, tetapi belum menjadi pencipta teknologi kapal angkasa itu sendiri.
Bahasa Melayu sebenarnya telah memiliki syarat untuk dapat digunakan sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi moden. Cuma, yang amat diperlukan kini ialah pengisiannya dengan pelbagai ilmu pengetahuan dan teknologi terkini, dan yang lebih penting ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimunculkan oleh bangsa dan bahasa Melayu itu sendiri supaya dengannya bahasa Melayu tidak berterusan menjadi bahasa ilmu kelas dua, iaitu bahasa yang menyajikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah ketinggalan. Bahasa Melayu harus dapat memenuhi segala keperluan dan tuntutan masyarakat yang sedang membangun dan berubah dengan pesat. Bahasa Melayu harus dapat memancarkan wibawanya sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi moden sehingga dapat menarik masyarakat dunia untuk mempelajari, menguasai, dan menggunakannya.

No comments:

Post a Comment