Sunday, 6 March 2011

MENYIMPAN KEKAYAAN YANG TIDAK TERNILAI

KEPELBAGAIAN bahasa yang terdapat di Sabah telah menjadikan kita salah sebuah bangsa yang kaya dari segi bahasa. Bahasa sukuan seperti Kadazandusun, Murut, Bajau, Rungus, Lundayeh, Iranun, Lotud, Kimaragang, Gana, Kwijau, Serudung, Tagal, Tombonuo, dan lain-lainnya yang menyimpan kekayaan kata yang tidak ternilai. Namun, kekayaan yang dimiliki oleh bahasa sukuan itu tampaknya kian hari kian menyusut kerana semakin melenyapnya sebahagian besar kosa katanya akibat tidak digunakan lagi oleh penuturnya. Perubahan perilaku berbahasa anggota masyarakat telah mempengaruhi nasib bahasa sukuan sehingga jumlah bahasa sukuan yang masih banyak penuturnya kini dapat dihitung dengan jari. Jika keadaan ini berterusan, tidak dapat tidak, kita akan kehilangan sumber pengayaan bahasa kebangsaan. Oleh itu, khazanah kata bahasa sukuan ini perlu digali. Kata-katanya perlu dihidupkan agar dapat dimanfaatkan sebagai sumber yang memperkaya khazanah bahasa Melayu, bahasa kebangsaan kita.  
        Bahasa Melayu yang sedang berkembang memang memerlukan banyak istilah untuk memperkaya perbendaharaan katanya. Perkembangan pesat bidang teknologi maklumat, misalnya, telah memunculkan konsep dan istilah baharu dengan banyaknya yang memerlukan istilah-istilah baharu dalam bahasa Melayu. Lalu, istilah seperti internet, intranet, ekstranet, e-mel, e-web, komputer, cakera video digital, dompet digital, telerobotik, komputer stilus, superkomputer, mikrokomputer, dan komputer kuantum muncul dalam perbendaharaan kata bahasa Melayu untuk mengungkapkan konsep khusus dalam bidang berkenaan. Kekurangan kata yang dianggap tepat untuk mengungkapkan konsep-konsep baharu dalam bidang ilmu itu menyebabkan peristilahan bahasa Melayu menerima dan menggunakan istilah daripada bahasa asing.
        Kemasukan kata-kata asing ke dalam perbendaharaan kata bahasa Melayu ini tampaknya akan terus-menerus berlangsung memandangkan bahawa kemajuan dalam segala aspek kehidupan manusia akan terus memunculkan konsep-konsep baharu yang setiap satunya memerlukan kata untuk pengungkapannya. Dalam hubungan inilah, khazanah kata dalam bahasa sukuan dapat menjadi sumber pengayaan bahasa Melayu. Penggalian dan pemanfaatan khazanah kata bahasa sukuan ini penting untuk mengimbangi pengaruh besar bahasa asing dalam pengembangan perbendaharaan kata bahasa Melayu. Memang, kehadiran istilah pinjaman daripada bahasa asing dalam perbendaharaan kata bahasa Melayu telah dapat meningkatkan kemampuannya untuk mengungkapkan konsep ilmu. Sungguhpun begitu, kita harus ada pertimbangan supaya tidak mengambil kata asing secara berleluasa. Peminjaman hanya wajar dilakukan apabila benar-benar tiada kata yang sesuai dalam bahasa Melayu dan bahasa sukuan.
        Dalam pembentukan istilah selama ini, kata-kata daripada bahasa sukuan jarang-jarang dimanfaatkan. Selain kata dalam bahasa Melayu sendiri, kata daripada bahasa asing menjadi pilihan utama. Akibatnya, istilah asing terus membanjiri bahasa Melayu. Sebahagian orang menganggap hal ini tak dapat dihindari. Komunikasi teknik memerlukan ketepatan dan kejelasan. Penggunaan kata yang sedia ada untuk mendukung pengertian yang berbeza dikatakan akan mewujudkan kekeliruan dan kekacauan komunikasi. Penggunaan kata ‘perut’ dalam bidang perubatan, misalnya, dapat menimbulkan kekeliruan kerana kata ‘perut’ itu dapat sahaja bermaksud ‘abdomen’, perut besar (gaster), atau tali perut (duodenum, jejunum, ileum, kolon, dan rektum). Begitu juga penggunaan istilah ‘pemindahan darah’ dan ‘galangan’ dianggap terlalu umum untuk mendukung konsep khusus dalam bidang ilmu tertentu sehingga diterima istilah ‘transfusi darah’ (blood transfusion) dan ‘impedans’ (impedance). Penggunaan kata ‘pernafasan’ yang merujuk kepada proses penyedutan dan penghembusan udara dari paru-paru dianggap tidak tepat sebagai padanan istilah ‘respiration’ yang merupakan proses pemecahan molekul organik untuk menghasilkan tenaga yang diperlukan organisma atau sel, yang juga berlaku dalam keadaan tanpa udara. Kata ‘kedi’ atau ‘khunsa’ yang bererti lelaki atau perempuan yang tidak sempurna sifat kelelakian atau keperempuanannya ditolak penggunaannya untuk ‘hermafrodit’ (hermaphrodite) yang mempunyai kedua-dua alat jantina yang berfungsi. Kata ‘urat’ pula sukar diterima untuk penamaan jenis saluran darah berdasarkan saiz dan fungsinya. Dalam komunikasi teknik, istilah sedemikian dianggap kurang bernilai kerana memungkinkan berlakunya salah komunikasi. Penggunaan istilah umum seperti itu dikatakan akan menyebabkan berlakunya kekeliruan dalam penyampaian, penerimaan, dan penggunaan semula maklumat ilmu pengetahuan yang menekankan perhubungan konsep-konsep tertentu. Atas alasan itulah istilah seperti asid asetik (acetic acid), fibia (fibia), dan koksa (coxa) lebih diterima berbanding dengan ‘cuka makan’, ‘tulang kering’ dan ‘pangkal paha’.
        Meskipun diakui bahawa kebanyakan istilah bahasa asing itu sangat sukar dicarikan padanan yang tepat dalam bahasa Melayu, namun penerimaan dan penggunaan istilah asing kadang-kadang memperlihatkan sikap kita yang sering ‘ambil mudah’ dan tidak mahu menggali kekayaan perbendaharaan kata bahasa sendiri. Istilah ‘hamstring’, ‘konsisten’, dan ‘efektif’ misalnya, tidak akan mudah diterima jika kita dapat menemukan kata ‘pelipat’, ‘tekal’, dan ‘mangkus’ dalam bahasa sendiri. Namun, masyarakat kita agaknya lebih memahami bahasa asing sehingga bahasa sendiri kadang-kadang terasa lebih asing. Akibatnya, pengembangan perbendaharaan kata bahasa Melayu selama ini terlalu banyak melibatkan kata pinjaman atau kata serapan daripada bahasa asing berbanding dengan kata daripada khazanah bahasa sendiri.
        Bahasa sukuan merupakan kekayaan bangsa kita. Namun, kekayaan itu tidak akan bermakna apa-apa jika tidak dimanfaatkan untuk pembinaan dan pengembangan bahasa kebangsaan kita. Walaupun kata daripada bahasa serumpun dan dialek seperti kata gambut (peat) daripada bahasa Banjar, ibun (frost) daripada bahasa Iban, luah (discharge) daripada bahasa Minangkabau, kamir (integral) daripada dialek Kelantan, labur (invest) daripada dialek Negeri Sembilan, sut (margin) daripada dialek Kedah, dan cerakin (analyse) daripada dialek Johor turut digunakan dalam pembentukan istilah selama ini, namun, bilangannya masih terlalu kecil. Kata-kata daripada bahasa sukuan yang diangkat sebagai istilah ilmu dalam bahasa Melayu didapati hampir-hampir tiada, padahal kata seperti ‘ruai’ dan ‘randau’ yang berasal daripada bahasa Iban amat berpotensi menggantikan kata ‘lobi’ (lobby) dan dialog (dialogue). Dalam bahasa Dusun, misalnya, terdapat kata ‘bilas’, ‘lanai’, dan ‘ngindud’ yang mungkin dapat digunakan untuk menggantikan kata ‘tahi mata’, ‘tahi telinga’, dan ‘tahi gigi’. Kata-kata seperti itu memang diperlukan untuk pembinaan dan pengembangan bahasa Melayu, terutama untuk mengimbangi kehadiran kata bahasa asing dalam bahasa Melayu. Tentulah amatlah disayangkan jika khazanah kata yang ada dalam bahasa sukuan tidak digali dan dimanfaatkan sebagai sumber pembentukan istilah. Banyak kata dalam bahasa sukuan yang dapat dipertimbangkan untuk ‘diangkat’ sebagai istilah untuk menampung konsep-konsep baharu yang muncul dalam kehidupan kita.

No comments:

Post a Comment