Thursday, 10 March 2011

MENYERLAHKAN KEKAYAAN BUDAYA

DALAM program Jejak Etnik DBP Cawangan Sabah, saya berpeluang ke Kampung Landung Ayang Laut, Kudat. Jejak Etnik dijalankan untuk mengkaji tahap penguasaan bahasa sukuan dalam kalangan penutur asli bahasa sukuan Sabah. Hasil kajian awal menunjukkan bahawa sebahagian besar penduduk, iaitu kira-kira 50 peratus daripada jumlah penduduknya yang berjumlah hampir 4000 orang tidak lagi menggunakan bahasa sukuan masing-masing sebagai bahasa pertuturan di rumah, sebaliknya menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi dalam lingkungan keluarga. Sebilangan besar generasi mudanya didapati tidak lagi menguasai bahasa sukuan masing-masing. Kajian awal ini juga menunjukkan semakin menurunnya peranan masyarakat dan keluarga dalam memelihara dan mempertahan warisan budaya.
Ada kira-kira 14 suku kaum yang mendiami Kampung Landung Ayang Laut yang diketuai Haji Nunong Ibrahim, 84 tahun. Suku kaum itu ialah Ubian, Kagayan, Suluk, Bajau, Benadan, Pemutaran, Pelauh, Dusun Bonggi, Dusun Kimaragang, Sungai, Bisaya, Brunei, Dusun, dan Bugis. Kepelbagaian suku kaum ini sebenarnya dapat ditemukan bukan sahaja di Kampung Landung Ayang Laut ini, tetapi juga di kampung-kampung atau di kawasan-kawasan lain di seluruh Sabah. Demikianlah kekayaan dan keunikan negeri Sabah yang mempunyai lebih daripada 32 suku kaum seperti Bajau, Kadazandusun, Suluk, Iranun, Brunei, dan lain-lain. Suku kaum Kadazandusun pula, misalnya, terdiri daripada empat puluh suku kaum kecil Dusun dan Kadazan, antaranya termasuklah Bisaya, Bonggi, Bundu, Dumpas, Gana, Garo, Idaan, Kedayan, Kimaragang, Kolobuan, Kuijau, Lingkabau, Liwan, Lobu, Lotud, Lundayeh, Makiang, Malapi, Mangkaak, Minokok, Murut, Ngabai, Paitan, Pingas, Rumanau, Rungus, Sinobu, Sinorupu, Sonsogon, Sukang, Sungai, Tatana, Tangara, Tidong, Tindal, Tobilung, Tolinting, Tombonuo, Tuhawon, dan Tutung.
Setiap suku kaum itu memiliki kepercayaan, adat, pantang larang, bahasa, pakaian tradisi, tarian tradisi, muzik tradisi, permainan tradisi, dan makanan tradisi yang tersendiri. Misalnya, ‘hinava ginapan’, ‘bosou’ atau ‘tonsom merupakan makanan tradisi suku kaum Kadasandusun, manakala ‘kima’, ‘sagol, ‘putuh’, dan ‘tompe’ pula merupakan makanan tradisi suku kaum Bajau.  ‘Sumazau’ merupakan tarian tradisi suku kaum Kadazandusun, ‘magunatip’ merupakan tarian tradisi suku kaum Murut, ‘liliput’ merupakan tarian tradisi suku kaum Bisaya, dan ‘dalling-dalling’ merupakan tarian tradisi masyarakat Bajau. 
Kekayaan budaya di Sabah turut terserlah dari segi bahasa dan sasteranya. Sabah dikatakan mempunyai lebih daripada 50 bahasa sukuan. Untuk kata tangan, kaki, dan mulut sahaja, misalnya, terdapat puluhan kata dalam bahasa sukuan yang digunakan oleh masyarakat di Sabah. Untuk kata tangan, masyarakat Suluk menyebutnya sebagai ‘lima’ dan masyarakat Sungai menyebutnya sebagai ‘longon’. Untuk kata kaki, masyarakat Suluk menyebutnya sebagai ‘siki’, masyarakat Pemutaran dan Ubian menyebutnya sebagai ‘naie’, masyarakat Sungai menyebutnya sebagai ‘wotis’, dan masyarakat Dusun Kimaragang menyebutnya sebagai ‘takod’. Untuk kata mulut pula, masyarakat Suluk menyebutnya sebagai ‘simut’, masyarakat Bajau menyebutnya sebagai ‘buak’, masyarakat Kagayan menyebutnya sebagai ‘behe’, masyarakat Pemutaran menyebutnya sebagai ‘bok’, masyarakat Ubian menyebutnya sebagai ‘muak’, dan masyarakat Sungai menyebutnya sebagai ‘kobang’.
Kepelbagaian bahasa, agama, dan adat resam telah melahirkan kepelbagaian tanggapan, wawasan, dan pemikiran sehingga dengan itu melahirkan kepelbagaian dari segi hasil sastera. Hasil sastera seperti nyanyian rakyat dan cerita rakyat merupakan contoh daripada pelbagai bentuk tradisi lisan yang menjadi kekayaan budaya di negeri ini. Dengan memiliki kepelbagaian tradisi dan budaya, Sabah ternyata bukan sahaja kaya dengan alam semula jadinya, tetapi juga budayanya. Kita harus berbangga dengannya dan perlu menyerlahkan kekayaan dan keunikan itu. Berbanding dengan negeri-negeri lain di Malaysia, Sabah merupakan negeri yang memiliki banyak sekali produk budaya, dan produk budaya itu kini bukan sahaja menjadi daya tarikan kepada para pelancong, tetapi juga menunjang pertumbuhan ekonomi negeri. Dalam sambutan Pesta Kaamatan dan acara keramaian kemasyarakatan lain, misalnya, pelbagai aspek kebudayaan suku kaum ini terutamanya tarian tradisi ditonjolkan sebagai daya tarikan kepada para pelancong.
Dalam menghadapi kemajuan kehidupan masa kini, kita harus memastikan kekayaan budaya bangsa tidak terpinggir dan dapat terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Bahasa sukuan yang turut merupakan kekayaan budaya bangsa ini harus dijaga dan dipelihara kerana pupusnya suatu bahasa akan menyebabkan hilangnya pelbagai bentuk warisan budaya bangsa. Oleh itu, kita harus bertekad dan berusaha mempertahan kelangsungan hidup bahasa Rungus, Sungai, Bajau, Tombonua, Sonsogon, Sondoyo, Kimaragang, Suluk, Ubian, Tobilung, Begak, dan bahasa sukuan lain bagi memastikan kewujudan kebudayaan dan masyarakat pemiliknya. Jika kita masih menginginkan bahasa sukuan terus hidup subur, setiap anggota masyarakat harus memikul tanggungjawab bersama dalam melestarikan bahasa sukuan ini.

No comments:

Post a Comment